Sizleri Bekliyoruz

Hatayın en büyük marka patent kalite ve danışmanlık firması olarak biz aynı zamanda yönetim sistemleri alanında da danışmanlık hizmeti vermekteyiz. Hemen hemen birçok sektörde tecrübe sahibi olan firmamız ‘Sizin olana sahip olun’ bilinciyle hızlı bir büyüme kat etmiştir.Hatay da özellikle alanımızda en iyisi biziz. İstanbul, Ankara, Adana ve Hatay da marka , patent, danışmanlık ve belgelendirme dendiğinde aklınıza gelecek en iyi en sorunsuz çözümlerimizli yanınızdayız.

Hatay Patent olarak verdiğimiz hizmetler içerisinde Yönetim sistemlerinden ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi, ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi, ISO 22000 Gıda Güvenlik Yönetim Sistemi, OHSAS 18001, ISO 16949 Otomotiv Sektörü Yönetim Sistemi, ISO 22716 GMP İyi Üretim Uygulamaları, ISO 27001 Bilgi Güvenliği, Ürün Belgelendirme (CE) ile kişisel ve kurumsal eğitimler alanlarında da hizmet vermektedir.

Müşterilerinin en kaliteli hizmeti almasını sağlamak ve markanın firmaya kattığı değeri bilerek kalite, güven, şeffaflık, gizlilik ve eşitlik ilkelerine bağlı kalarak ülke endüstrisine ve firmalarına hizmet etmeyi görev edinmiştir.

Misyon

Haksız rekabeti önlemek amacıyla fikri ve sınai hakların korunmasını ve bu bilincin yaygınlaşmasını sağlamak, kaliteli üretim ve yönetimi desteklemek, rasyonel fiyat politikası ve gerçekçi çözümler ile hizmetlerinden her büyüklükte işletmenin yararlanmasını sağlamak, insan kaynağı standartlarını en üst düzeyde tutarak müşterilerinin en kaliteli hizmeti almasını sağlamak ve markanın firmaya kattığı değeri bilerek kalite, güven, şeffaflık, gizlilik ve eşitlik ilkelerine bağlı kalarak ülke endüstrisine ve firmalarına hizmet etmeyi görev edinmiştir.

Hatay'da Marka Tescili

Neden Marka Tescili ?

Tüm dünyada faaliyet gösteren her firma ürün ya da hizmetlerini tanıtıcı bir marka kullanmaktadır. Ürün ve hizmetlerin aynı ya da benzer faaliyet kolundaki rakiplerden ayırt edici olabilmesi için bir marka kullanılmak zorundadır. Marka, müşterilerle ürün ve hizmetler arasındaki önemli bir köprüdür. Markanın tüketiciler arasında belli bir üne kavuşmasını beklemek ve daha sonra tescil başvurusunda bulunmak çok sık yapılan ve hak kaybının önlenmesinin güç olduğu bir durumdur. Günümüzün ağır rekabet koşullarında markalaşma büyük önem taşımaktadır. Aynı iş kolunda faaliyet gösteren firmalar, ürün ve hizmetlerinin kalitesini arttırmanın yanında kullanmış oldukları markalara yatırım yapmakta, markalarını tanıtmak için reklâm yapmakta ve bu yolla tüketici ile aralarında bir köprü kurmaya çalışmaktadırlar. Türk Patent Enstitüsü’nce tescil edilmemiş markalar yasal olarak kullanan kişiye ait değildir. Bu nedenle hak kaybına uğramamak adına firmalar markalarını tescil ettirmelidirler.
Bizler HATAY PATENT ailesi olarak başta HATAY olmak üzere bütün Akdeniz bölgesine marka ,patent ve barkod tescili yapmaktayız.Bizler bu alanda uzman arkadaşlarımız ile kaliteli ve kesin sonuçlar alan müşteri odaklı sizlerle kalpten ilgilenen bir firmayız bizimle ilitişimi geçiniz.

Hatay'da Marka Tescili

Tescil İçin Gerekli Belgeler?

Marka Başvurusu Şirket ise aşağıdaki evrakları temin etmelidir
• Vergi levhası
Ticaret sicil gazetesi (son ve güncel olan)
• Faaliyet belgesi
• Vekaletname (Marka Vekili ile çalışılacaksa)
• Marka logosu veya bir simge

Marka Başvuru Şahıs ise

•Başvuru sahibinin T.C Kimlik bilgileri
•Adres ve iletişim bilgileri
•Kullanacğı bir logosu varsa logo örneği jpeg olarak
•Varsa çalıştığı marka vekiline ait vekaletname örneği gerekmektedir.
Altınözünde marka ,patent ve barkod tescili ,Antakyada marka ,patent ve barkod tescili ,Belende marka ,patent ve barkod tescili ,Dörtyolda marka ,patent ve barkod tescili,Erzinde marka ,patent ve barkod tescili, Hassada marka ,patent ve barkod tescili, İskenderunda marka ,patent ve barkod tescili , Kırıkhanda marka ,patent ve barkod tescili ,Kumluda marka ,patent ve barkod tescili , Reyhanlıda marka ,patent ve barkod tescili ,Samandağında marka ,patent ve barkod tescili ,Yayladağında marka ,patent ve barkod tescili ve Arsuzda marka ,patent ve barkod tescili ile hizmetinizdeyiz.

İcadınızı Hatay Patent Tescili İle Koruyabilirsiniz.

PATENT NEDİR ?

Patent, ürün veya buluş sahibine devlet tarafından verilen; buluşun kullanılması, satışı, pazarlanması, çoğaltılması, bir benzerinin elde edilmesi gibi alanlarda ayrıcalıklar getiren mutlak bir hak ve bu hakkı kanıtlayan resmî bir belgedir. Patentli bir buluş, buluş sahibine buluş üzerinden ekonomik olarak yararlanma hakkı verirken, üçüncü kişilerin buluştan yararlanmasını men etme yetkisi sağlamaktadır.

NEDEN PATENT TESCİLİ?

Buluş sahibi buluşunu patentle korumazsa, buluşundan üçüncü kişilerin yararlanmasını önleyemez. Buluş sahibi dışın- daki kişi ve kurumların buluş konusu ürünü yada üretim usulünü kullanmasına, satmasına, ithalat ve ihracatta bulunmasına engel olamaz. Bu durumda da buluşu ortaya çıkarmak için harcanan emek, zaman ve maliyetler boşa gitmiş olur.
Kare Barkod

Çizgi Barkod

Hatay'da Barkod Tescili

Barkod İçin Gerekli Evraklar?

•Vekaletname
•Barkod Uygulanacak Ürünler Listesi
•Noter Onaylı Taahhütname
•Son yıla ait (SMMM onaylı) gelir tablosu
•Mali Müşavirinizden alacağınız onaylı bir önceki yılın gelir tablosu.
•Yeni kurulan firmalar için Ticaret Sicil Gazetesi Eğer firmanız yeni kurulmuş ise gelir tablosu yerine Ticaret Sicil Gazetesinin bir fotokopisini göndermelisiniz.
•Firmanın hiç bir geliri olmasa dahi boş gelir tablosu Bağlı bulunulan odadan halen faaliyette olduğunu belirten faaliyet belgesi (Oda Sicil Kayıt Sureti)
•Firmanızın Ticaret ve Sanayi odasına ya da Esnaf ve Sanatkarlar odasına kayıtlı olduğunu gösteren Oda Kayıt Sicil Sureti belgesi Firmaya atanmış barkod numaralarına göre Barkod Numarası oluşturma
•13 Basamaklı Barkod Numarası oluşturma
•7 Basamaklı Barkod Numarası Örnek
•7 basamaklı 869XXXX Firma Barkod Numarası tahsis edilmiş olsun. Firmanın numaralandıracağı ürünleri de saat ,kolye,küpe. Bu durumda ürünlerin GTIN’leri aşağıdaki gibi olur.

HATAY PATENT

ISO/KALİTE BELGELERİ

Hatay 36-38. Sınıf Tescil Belgesi
Hatay 42.sınıf Tescil Belgesi
Hatay 45.sınıf Tescil Belgesi
Hatay İş Güvenliği Hizmetleri Marka Tescil Belgesi
Hatay Marka & Patent & Kalite Tescil Belgesi
Hatay Marka Patent 9001:2008 Belgesi
Hatay Marka Patent 14001:2004 Belgesi
Hatay Marka Üssü Tescil Belgesi

MARKA ARAŞTIRMASI VE MARKA ARAŞTIRMADA DİKKAT EDİLECEK UNSURLAR

Marka herhangi bir işletmenin mal ve hizmetlerini başka bir işletmenin mal ve hizmetlerinden ayırt etmeye yarayan kişi adları dahil özellikle sözcükler şekiller harfler logolar ve sayılardan oluşan işaretlere denir. Emek ve yatırımlar ile oluşturduğunuz markanızın üzerinde hukuki koruma elde etmek ve kurumsallaşmak için marka tescili yaptırmanız gerekmektedir. Faaliyetleriniz hangi alanda ise Türk Patent Enstitüsü bu faaliyetleri emtialara göre sıralamıştır. Bu faaliyetler toplam 45 sınıfa ayrılmış olup; 1-35 arası sınıflar mal, 35-45 arası sınıflar hizmet sınıflarıdır. Markanıza karar verdikten sonra yapılacak ikinci aşama aynı sektörde faaliyet gösteren işletmeler arasında marka araştırması yapmaktır. Marka araştırması yaparken dikkat edilecek en önemli unsur doğru sınıflarda arama yapmaktır. Marka sorgulama kesinlikle birebir de aradığı için hatalara sebebiyet vermektedir bu sebeple ayırt edici unsurların kullanılması gerekmektedir. Markada sektörel ibareler ve noktalama işaretleri ayırt edici özelliğe sahip değildir. Buna örnek vermek gerekirse SÜTAŞ süt ve süt ürünleri sınıfında yani 29. Sınıfta tescilli bir markadır. Sizin karar vermiş olduğunuz marka SÜTAŞ YOĞURT markası olsun, bu markanın araştırmasını yapıyorsunuz. Sorgulamayı bu şekilde yaptığınız zaman müsait olduğunu görüp başvuru yaptığınızı varsayalım bu marka red olacak ve yaptığınız emekler boşa gidecektir. Bu noktada anlatmak istediğim marka sorgulamanızı SÜTAŞ diye yaptırmanızdır. Süt, yoğurt, peynir, süt ürünleri, bu tarz sektörel ibareler ayırt edici özelliğe sahip değildir. Uzun uğraşlar sonucu karar verdiğimiz marka DÖNMEZ ÇANTA olsun; sorgulama ekranında bu şekilde sorgulattığımız zaman isim müsait görünüyor ve başvuru yapıyorsunuz. Daha sonra markanız red oluyor. Markanızın red olmasındaki sebep 18. Sınıfta tescilli olan DÖNMEZ KEMER markasıdır. Bu iki marka birbirinden farklı faaliyet kollarında görünseler de bulundukları emtia itibariyle 18. Sınıfa (İşlenmiş veya işlenmemiş deriler ve postlar, yapay deriler, köseleler, astarlık deriler. Derilerden, deri taklitlerinden veya diğer malzemelerden mamul taşıma amaçlı başka sınıflarda yer almayan eşyalar: çantalar, cüzdanlar, deri veya kösele kutular ve sandıklar, anahtar muhafazaları, bavullar, valizler. 10 Şemsiyeler, güneş şemsiyeleri, güneşlikler, bastonlar. Kırbaçlar, koşum takımları, eyerler, üzengi ve eyer kayışları) girmektedirler. Daha farklı bir sektörden örnek vermek gerekirse bir kreş açmayı planlıyorsunuz ve yatırım yapıyorsunuz uzun uğraşlar sonucu markanıza karar veriyor markanın durumunu sorgulatıyorsunuz. Markanız CENNET KREŞ isim müsait görünüyor başvuru yapıyorsunuz ve başvurunuz red oluyor. Bunun sebebi 43. Sınıfta tescilli olan CENNET OTEL markasıdır. Farklı sektörler olarak görünse de bulundukları emtia itibariyle 43. Sınıfa (Yiyecek ve içecek sağlanması hizmetleri. Geçici konaklama hizmetleri, geçici konaklama ile ilgili rezervasyon hizmetleri, düğün salonu kiralama hizmetleri, konferans ve çeşitli toplantılar için yer sağlama hizmetleri. Gündüz bakımı (kreş) hizmetleri. Hayvanlar için geçici barınma sağlanması hizmetleri) girmektedirler. Başka bir örnekle devam etmek gerekirse ENZO markası bilindiği üzere mobilya sektöründe yani 20.SINIFTA tescilli bir markadır. Sizin ENZO YATAK diye başvuru yapacaksınız sorgulamasını yaptığınız zaman müsait görünüyor ve başvuru yapıyorsunuz. Markanız red olacak ve bütün emeğiniz boşa gidecektir. Yatak koltuk baza mobilya v.s bu tarz sektörel ibarelerin ayırt edici özelliği bulunmadığını tekrarlıyorum. Aynı şekilde noktalama işaretleri de markada ayırt edici özelliğe sahip değildir. Örnek vermek gerekirse zaten mobilya sektöründe tescilli olan ENZO markası var ve sizin karar verdiğiniz marka aynı sektör de EN-ZO markası, marka sorgulamanızı bu şekilde yaptırdığınız zaman isim müsait görünüyor Buna istinaden başvurusunu yapıyorsunuz ve markanız red oluyor yaptığınız emek ve zamanınız boşuna gidiyor. Markada nokta virgül parantez tire vs… noktalama işaretleri markada ayırt edici özelliğe sahip değildir. Örneğin CAFE varken CAFE’S olarak başvuru yapmak olumsuz sonuçlanabilir, DOOR varken DOOR’S, SAKLIKÖY varken SAKLI-KÖY … bu tarz örnekler çoğaltılabilir. Tescilli olan bir markanın sonuna gelen eklentinin anlam bütünlüğünü değiştirmesi gerekir. Marka araştırma ciddi bir iştir ve bu konuda alanında uzman bir ekiple çalışmanız gerekmektedir. Sektörel sınıflandırma aşamasının olumlu sonuçlandırılması halinde gerekli evrak ve belgeleri hazırlarsanız tescil işlemlerinizi başlatabiliriz… Daha detaylı bilgi için 444 8 148 numarasını tuşlayarak Türkiye'nin her yerinden bize ulaşabilirsiniz.